Jeffe De Brabandere in de Nottebohmzaal

IMG_9792AntwerpenErfgoedbibliotheek


Met andere deelnemers van de cursus edelsmeden waren we
in Antwerpen. Een van de plaatsen om te bezoeken was de
Wijngaardstraat. Daar zitten meerdere zilver- en goudsmeden.
Toen ik er aankwam herkende ik de straat meteen als de
straat met al die goede restaurants die loopt naar het
Hendrik Conscience-plein.
Daar vind je de Sint Carolus Borromeuskerk en Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience.
Als ik daar kom bezoek ik graag de bibliotheek met de
prachtige Nottebohmzaal.
Deze keer was er werk te zien van twee kundtenaars in het
kader van een tentoonstelling die op meerdere
plaatsen te zien is in Antwerpen: Finis Terrae.

FINIS TERRAE heeft als doel een blik te werpen op onze wereld vandaag.
Daarnaast wil de tentoonstelling eveneens hoop, de veerkracht van de mens, en de kracht van kunst in de verf zetten.
FINIS TERRAE nodigt kunstenaars uit om een werk te tonen dat hun visie op het thema verbeeldt.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen jong en oud, man en vrouw, blank en gekleurd of tussen enige kunstdiscipline.
Bewust wordt geopteerd voor levende, Belgische kunstenaars (en kunstenaars die in België resideren).

IMG_9719AntwerpenFinesTerraeGideonKieferJeffeDeBrabandereIMG_9719AntwerpenFinesTerraeJeffeDeBrabandere

Het werk in dit bericht is dus van de kunstenaar Jeffe De Brabandere.


IMG_9722AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceNottebohmzaalJeffeDeBrabandere

De vier werken van kunstenaar Jeffe De Brabandere staat op de as van de bibliotheek opgesteld.


IMG_9723AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceNottebohmzaalJeffeDeBrabandereVanDenHemelEnDeHemelscheGlorie

Er staan geen naambordjes bij de vier werken maar een aantl hebben een stuk tekst bij zich als onderdeel van het werk. De titel van die tekst gebruik ik als naam van de werken. Voor mij is dit: Jeffe De Brabandere, Van den Hemel en de Hemelsche Glorie.


IMG_9724AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceNottebohmzaalJeffeDeBrabandereVanDenHemelEnDeHemelscheGlorie


IMG_9725AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceNottebohmzaalJeffeDeBrabandereVanDeHelle

Jeffe De Brabandere, Van de Helle.

IMG_9726AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceNottebohmzaalJeffeDeBrabandereVanDeHelleIMG_9727AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceNottebohmzaalJeffeDeBrabandereVanDeHelle


IMG_9728AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceNottebohmzaalJeffeDeBrabandereVanHetLaetsteEnAlgemeynOordeel

Jeffe De Brabandere, Van het laetste en algemeyn oordeel.

IMG_9729AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceNottebohmzaalJeffeDeBrabandereVanHetLaetsteEnAlgemeynOordeelDetail


IMG_9730AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceNottebohmzaalJeffeDeBrabandereVierdeRuiterVanDeApocalypsDeRuiterVanDeDood2022

Ik lees ergens als titel ‘Vierde Ruiter van de Apocalyps’ en weer ergens anders ‘De Ruiter van de Dood, 2022’. U snapt het al, er werd niet veel gelachen met Jeffe De Brabandere, afgelopen vrijdag.

IMG_9731AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceNottebohmzaalJeffeDeBrabandereVierdeRuiterVanDeApocalypsDeRuiterVanDeDood2022IMG_9732AntwerpenErfgoedbibliotheekHendrikConscienceNottebohmzaalJeffeDeBrabandereVierdeRuiterVanDeApocalypsDeRuiterVanDeDood2022