Breda Photo: het KPN-gebouw

Ook vandaag een serie foto’s van Breda Photo.
Er moet me wel iets van het hart.
De teksten bij de foto’s zijn slecht.
Op een plaats staat zelfs de naam van de kunstenaar
verkeerd geschreven.
Vaak is de tweede helft van de tekst er maar wat
bijgeplakt. Zo lees je bijna steeds informatie
twee keer.
Slordig en onnodig. Jammer.

DSC03020BredaPhotoTheBestOfTimesTheWorstOfTimes

DSC03022KincsõBedeThreeColorsIKnowInTheWorld HeaderDSC03022KincsõBedeThreeColorsIKnowInTheWorld Text


DSC03021KincsõBedeThreeColorsIKnowInTheWorld

Bij de beoordeling van de werken tellen de teksten eigenlijk niet. Meestal lees ik ze pas thuis, als ik mijn blog samenstel. De foto’s van Kincsõ Bede, uit de serie: ‘Three colors I know in the world’ spraken mij erg aan.


DSC03023KincsõBedeThreeColorsIKnowInTheWorld

Kincsõ Bede, Three colors I know in the world.


DSC03025AlexanderRossaTomb HeaderDSC03025AlexanderRossaTomb Text


DSC03024AlexanderRossaTomb

Vanwege de techniek sprak me dit meteen aan: Alexander Rossa, Tomb (Runit Dome op de Marshalleilanden, een opslagplaats voor plutonium in verval).


DSC03026AlexanderRossaTomb

Alexander Rossa, Tomb.


DSC03027AlexanderRossaTomb

Alexander Rossa, Tomb.


DSC03029ZadokBenDavidConversationPeace HeaderDSC03029ZadokBenDavidConversationPeace Text


DSC03028ZadokBenDavidConversationPeace

De animatie van Zadok Ben-David, Conversation Peace.


DSC03030ZadokBenDavidConversationPeaceDSC03031ZadokBenDavidConversationPeaceDSC03032ZadokBenDavidConversationPeaceDSC03033ZadokBenDavidConversationPeace


DSC03038SamTenThijTheRoadToSchool HeaderDSC03038SamTenThijTheRoadToSchool Text


DSC03037SamTenThijTheRoadToSchool

Sam ten Thij, The road to school.


DSC03039SamTenThijTheRoadToSchool InstallatieOverzicht

Installatie-overzicht van Sam ten Thij, The road to school.


DSC03042LaurenceRastiInIranThereAreNoHomosexuals HeaderDSC03042LaurenceRastiInIranThereAreNoHomosexuals Text


DSC03043LaurenceRastiInIranThereAreNoHomosexuals

Volgens de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad, bestaan er in 2007 geen homoseksuelen. Laurence Rasti, In Iran there are no homosexuals.


DSC03053BredaPhotoTheBestOfTimesTheWorstOfTimes

Breda Photo, The Best of times, the worst of times.