Vanochtend gelezen

KeesVanKooten575Haikoots

Kees van Kooten, 575 Haikoots.


Helemaal in zijn eigen stijl geeft Kees van Kooten
een draai aan het genre van de haiku.
Deze van oorsprong Japanse dichtvorm gebruikt
Van Kooten op een speelse manier.
Verwacht niet al te veel diepzinnigheid maar vooral
humor, kleine verhaaltjes, teksten bij foto’s, soms
een blik op het verleden, weemoed, heimwee, oude taal
en nieuwe vondsten.

Persoonlijk vielen mij die haikoots op die ook rijm
in zich hebben.
Bijvoorbeeld haikoot 19:

het is huisdieren
niet toegestaan alvorens
baasje dood te gaan

Maar dit voorbeeld bevat niet alleen rijm, eigenlijk
zijn het twee ideeën in drie regels.
Het stramien van 5 lettergrepen, 7 lettergrepen en nog eens
5 lettergrepen, vind ik dan niet sterk genoeg om
de vorm van drie regels, overeind te houden.

het is huisdieren niet toegestaan
alvorens baasje dood te gaan.

Jonge mensen zullen het woord ‘alvorens’ niet snel gebruiken.
Dat is niet erg maar daardoor krijgt de haiku-vorm iets ouderwets,
of anders te gezocht.

Nummer 22 is dan misschien een beter voorbeeld van rijm:

reis met NRC
u verblijft in Plato’s grot
neem zelf ketting mee

Nummer 559, als zomaar een voorbeeld:

krijg zin in het nu!
geen tegen- maar tussenzin
dan zal je eens zien

Van Kooten op zijn sterkst:
optimistisch, nieuwe woorden/woordspelend en
nog eens diepzinnig met een glimlach.

Soms zijn de foto’s heel belangrijk om de haikoots
snel te kunnen begrijpen.
Bij een reeks boeken, de delen 1 t/m 7 van het verzameld werk
van Karel van het Reve, staat de volgende haikoot (nr 5):

bij een vlugge blik
beginnen de leeslinten
al te kwispelen

Soms zijn de haikoots heel beschouwend (nr 53).

weer een campagne
om ons te waarschuwen voor
een geveinsd gevaar

Dat de haikoots met veel plezier gemaakt zijn lijkt me duidelijk
bij onder andere nummer 65:

voor rijke stinkerds
scheelt dit toch mooi een kwartje
aan de toiletjuf

Dit is een haikoot bij een foto van een VIP toiletwagen
van de firma Haku.

Als afsluiting nog deze wijze woorden (nummer 198):

als een bladzijde
zich verzet bij het omslaan
lees haar dan nogmaals