Help! De Graanbeurs verzuipt!

IMG_1593HelpDeGraanbeursVerziupt

Tijdens de crisis was het kommer en kwel in de horeca. Ze dachten te weten wat het probleem was: de kwaliteit. Na de crises zou men het anders doen. Investeren in de bedrijven om betere kwaliteit van de dienstverlening te bereiken.


Nu het geld tegen de plinten in hun dure BMW’s klotst
gaat het weer als van ouds.
Veel te hoge prijzen, onervaren personeel en totaal
geen onderhoud aan de panden.
Een paar weken geleden werden op dit dak nog een paar
strookjes dakleer geplakt.
Maar blijkbaar heeft dat niet geholpen.

IMG_1594GelpDeGraanbeursVerzuipt

Help! De Graanbeurs verzuipt!