Gelezen

 photo WP_20161022_003HermanHugoHetBelegVanBredaObsidioBredana.jpg

Herman Hugo, Het beleg van Breda, Obsidio Bredana.


Het beleg van Breda 1624 – 1625 was een van de gebeurtenissen in
de Tachtigjarige Oorlog.
Vooral de vestingwerken krijgen internationaal heel veel aandacht.
Velazquez zal het dan ook vastleggen op zijn schilderij Las Lanzas
en de aalmoezenier Herman Hugo brengt zijn verslag een jaar na inname
van de stad door de Spaanse troepen, bij Plantijn in Antwerpen uit.
Het verslag dat in het Latijn geschreven is zal vertaald worden
in het Engels en Frans.
We kunnen het nu ook in het Nederlands lezen.

Het verslag is goed te lezen. Af en toe staan er wat
langdradige stukken in over afmetingen en aantallen
van vestingwerken. Langdradig voor een leek.
Het boek eindigt met een overzicht van de Tachtigjarige Oorlog.
Geen overbodige luxe want op school heb ik daar nooit iets van begrepen
maar in dit boek staan de feiten handig en begrijpelijk op een rij.