Een wandeling met de zorgvuldige Berlinde De Bruyckere

In haar sculpturen toont de Belgische kunstenaar Berlinde De Bruyckere (1964) ons het lichaam en leven in al zijn kwetsbaarheid.
Haar installaties van paardenlijven en lichamen roepen een gevoel van troost en liefkozing op maar ook van angst en geweld.
In haar werken brengt de Bruyckere pijn en lijden samen met schoonheid; de tederheid en het wrange verenigd in een beeld.
 
Door de overvloed aan afschuwelijke beelden die ons dagelijks door de massamedia worden opgedrongen,
dreigen we afgestompt te raken.
De Bruyckere probeert ons met haar werk opnieuw gevoelig te maken voor het diepmenselijk, tijdloos lijden dat over heel de wereld gelijk is.
Ze doet er ons naar kijken en bij stilstaan,
maar legt de interpretatie van haar werk niet vast.
 
Paardenlichamen, bomen en mensen vormen vaak het uitgangspunt van de sculpturen.
De Bruyckere maakt er afgietsels van, schildert deze in met gepigmenteerde was en vervormt en transformeert ze vervolgens tot beelden.
De ‘huid’ is in dit proces steeds een belangrijk element.
Met deze tactiele werkwijze weet zij op symbolische wijze
tegenpolen met elkaar te verenigen,
zoals dood en leven,
liefde en lijden,
wreedheid en tederheid.
Maar altijd met de hoopvolle en troostvolle gedachte in zich
tot verandering, metamorfose of zelfs genezing.
 
De tentoonstelling is niet chronologisch van opbouw,
maar is ingericht als een wandeling langs een zorgvuldige selectie van tekeningen, installaties en sculpturen waarvan de meeste werken nooit eerder in Nederland zijn getoond.

 
 photo DSC_6592BerlindeDeBruyckere.jpg


 photo DSC_6593BerlindeDeBruyckere.jpg


 photo DSC_6594BerlindeDeBruyckere.jpg


 photo DSC_6595BerlindeDeBruyckereTitel.jpg

 photo DSC_6595BerlindeDeBruyckereText.jpg


 photo DSC_6596BerlindeDeBruyckere.jpg


Deze tentoonstelling is te zien in het
Gemeentemuseum Den Haag.