Stadspoort de Boschpoort

In Breda was/is nog een restant/reconstructie te zien
van de Boschpoort.
Al lijkt het er sterk op dat een deel van die restant/reconstructie
dreigt te verdwijnen.

 photo DSC_6152DaarAchterEnOnderDieShovelDaarZetZitDeHistorischePut.jpg

Daar achter/onder die shovel, daar zit/zat de reconstructie van de historische put die bij de Boschpoort hoorde.