Liu Xiaobo

Voor mij is het moeilijk te bepalen hoe onafhankelijk berichtgeving is
over een dissident als Liu Xiaobo.
Ik heb dit jaar een heel goed en prettig verblijf in China
mee mogen maken (zoals uit mijn web logs daarover
zal gaan blijken), maar kan toch moeilijk bepalen
hoe de vork nu precies in de steel zit.
Dit artikel van het Belgische tijdschrift Knack
lijkt me in ieder geval heel geinformeerd.


Chinese dissidente schrijver Liu Xiaobo
tot 11 jaar veroordeeld


Knack.be, 25/12/2009 11:00

‘De kip doden om de aap aan het schrikken te brengen.’
Volgens dat Chinese gezegde werd
de Chinese dissidente auteur Liu Xiaobo
vandaag in Peking tot een draconische straf van 11 jaar veroordeeld.

‘Het is beslist niet geruststellend dat de rechtbank
van plan is om het vonnis op Kerstmis bekend te maken.
Ze hopen dat de aandacht van de wereld
niet op hen gericht zal zijn,’
aldus het Amerikaanse PEN-centrum
over de Chinese autoriteiten die de aandacht willen afleiden
van de veroordeling van Liu Xiaobo,
China’s bekendste politieke dissident
en gewezen voorzitter van de Chinese PEN-club.

Liu Xiaobo, die op 28 december 54 jaar wordt,
is een schrijver en essayist die in de jaren negentig
als literatuurprofessor werd ontslagen
omdat hij opkwam voor de burgerrechten
en de vrijlating van de politieke gevangenen in China.
Hij bracht 15 jaar in de gevangenis en drie jaar in een werkkamp door.

Afgelopen woensdag verscheen Liu Xiaobo
na een jaar voorarrest weer voor een Chinese rechtbank.
Zijn proces achter gesloten deuren duurde minder dan drie uur.
Vandaag werd hij tot 11 jaar opsluiting veroordeeld
omdat hij bijgedragen zou hebben
tot de ondermijning van de Chinese staat.
Die beschuldiging steunt op de inhoud van zes essays
die hij op het internet heeft geplaatst.
Hij schreef er bijna 500 sinds 2005.

In feite neemt de Chinese dictatuur
vooral Liu Xiaobo’s rol in de oprichting van Charta 08 kwalijk,
een document waarin politieke vrijheden voor de Chinezen
en een democratische hervorming
van de politieke dictatuur in China wordt gexc3xabist.
Charta 08 is tijdens zijn korte bestaan op het Chinese internet
door meer dan 10.000 mensen ondertekend.

Charta 08, waarin ondermeer wordt aangedrongen
op het afschaffen van het monopolie
van de Communistische Partij
en ook van de strafwet krachtens welke Liu Xiaobo
nu werd vervolgd en veroordeeld,
werd meteen door de autoriteiten gecensureerd
toen het document eind vorig jaar
op het internet werd gepubliceerd.
Driehonderd ondertekenaars werden door de politie lastiggevallen.

Woensdag demonstreerden enkele aanhangers van Charta 08
voor de rechtbank waar het proces tegen Liu Xiaobo
zijn beslag kreeg.
Andrew Jacobs, correspondent van de ‘New York Times’
(24 december) in Peking, ontmoette een van hen:
Lei Ji, een 48-jarige werkloze arbeider,
spoorde 18 uur met de trein naar Peking
om zijn solidariteit met Liu Xiaobo te betuigen.

De verdedigers van Liu Xiaobo klagen
dat ze hun clixc3xabnt gedurende maanden niet konden zien
en dat ze pas twee weken voor het begin proces
op de hoogte werden gebracht dat het zou plaatsvinden.
Een team van diplomaten uit de EU, de VS en Canada
kreeg geen toegang tot de rechtszaal.
‘Ze zegden ons dat er geen plaatsen meer vrij waren,’
aldus werd Nicholas Weeks,
de eerste secretaris van de Zweedse ambassade,
door de New York Times geciteerd.

China-watchers menen dat de Chinese regering
minder dan ooit geneigd is om dissidenten speelruimte te geven.
Volgens de krant komt dit omdat China
een nieuw zelfbewustzijn ontleent aan zijn recordreserves
aan buitenlandse valuta en aan de toedracht dat het op dit moment
over de mondiaal veerkrachtigste economie beschikt.
Dat zou het regime nog harder en onbuigzamer
tegen politieke dissidenten doen optreden.

In een interview met ‘Human Rights in China’
(HRIC, 16 december) wordt die stelling genuanceerd
door Ding Zilin, een gepensioneerde 73-jarige professor
in de filosofie die aan het hoofd staat
van de beweging ‘Moeders van Tiananmen’.
Ding Zilin, wier 17-jarige zoon twintig jaar geleden
op het Plein van de Hemelse Vrede werd gedood,
is ervan overtuigd dat de autoriteiten Liu Xiaobo
eruit hebben gepikt om de andere ondertekenaars
van Charta 08 te intimideren.
Ze voegt eraan toe dat het regime zichzelf ondermijnt
door zo repressief op te treden: ‘Dit land is rot tot op het bot.’

De origineelste bijdrage in het debat kwam
van de bekende Chinese cyberdissidente Liu Di,
alias ‘Stainless Steele Mouse’,
die in een solidariteitsverklaring voor Liu Xiaobo
ook een proces voor zichzelf eist.
In naam van de gelijkberechtiging spreekt ze
de Chinese autoriteiten zo aan:
‘Volgens het principe van de gelijkheid voor de wet
moeten jullie mij als Liu Xiaobo’s medeplichtige
ook veroordelen, en geen selectieve rechtspraak toepassen
door een zo belangrijke criminele verdachte als ik er een ben
over het hoofd te zien.’
Ze voegt er dreigend aan toe dat Charta 08 zich spiegelt
aan het Praagse Charta 77 en aan Taiwans ‘Formosa Incident’ uit 1979:
‘De twee voorgaande campagnes zijn al gerechtvaardigd
door de geschiedenis, en dat zal ook voor Charta 08 gelden.’

Piet de Moor

Volgens Wikipedia zijn de fundamentele concepten van Charta08:

Vrijheid:
Die is de kern van alle universele rechten,
waaronder die op vrijheid van meninguiting, publicatie, geloof,
vereniging, vergadering en beweging.
Mensenrechten:
Die worden niet toegekend door de staat, maar zijn rechten
die iedereen geniet vanaf de geboorte.
De politieke rampen uit het verleden van China
zijn allemaal nauw verbonden met de veronachtzaming
van mensenrechten door de autoriteiten.
Gelijkheid:
Ieder is gelijk in economische, culturele en politieke rechten,
ongeacht sociale status, beroep, geslacht, economische situatie,
etnische herkomst, huidskleur, religie of politieke overtuiging.
Republicanisme:
xe2x80x98Samen regeren, samen in vrede levenxe2x80x99.
Het gaat om decentralisering van macht en het evenwicht van belangen,
gebaseerd op verscheidenheid en op basis van gelijkheid;
publieke zaken moeten vreedzaam worden afgehandeld.
Democratie:
De overheid wordt gekozen door het volk,
beslissingen van de meerderheid beschermen de basisrechten van minderheden.
Grondwettelijkheid:
De grondwet beschermt de vrijheden en rechten van burgers
en stelt grenzen aan de macht van de overheid.

Daar lijkt me niet zoveel tegen in te brengen.