Wim de Bie

Een klein monumentje in boeken voor Wim de Bie.

IMG_0066Bescheurkalender

Deze bescheurkalenders hebben de tijd doorstaan.


IMG_0068WimDeBie

Mijn serie boeken geschreven door Wim de Bie: De boekencorner van Goos Verhoef!, Meneer Foppe in zijn blootje, Meneer Foppe en het gedoe, Different koek!, Wim de Bie’s talkshowboek, De liefste van de buis, Schoftentuig, Morgen zal ik mijn mannetje staan. Ik moet ze weer eens gaan herlezen.


IMG_0069DeTypesVanVanKootenEnDeBieOnsKentOnsKeesVanKootenWimDeBieHetGroteBescheurboek

De platen, video’s, cd’s en DVD’s zijn buiten beeld gebleven. De types van van Kooten en de Bie, Ons kent ons, Kees van Kooten Wim de Bie, Het groot bescheurboek.