Ik zoek geluk in druk te vinden

IMG_9626GarreltVerhouvenIkZoekGelukInDrukTeVinden

Pas geleden schreef ik al over het boekje van Garrelt Verhoeven, Ik zoek geluk in druk te vinden. Nu heb ik het uit en neem min of meer de handschoen op. In het verhaal over het moordlied schrijft de auteur over de liederenbank van het Meertensinstituut. Dan volgt de uitdaging meer te doen met moordliederen.


In dit geval gaat het om letterlijke moordliederen:
liederen over een moord.
Brabant zou daar een naam hoog te houden hebben.
Ik dacht: zouden er moordliederen zijn over Breda.
Van twee liederen vond ik afbeeldingen in de liederenbank.

urn-gvn-KBMI01-LBLMEERTENS31506-001-large 01urn-gvn-KBMI01-LBLMEERTENS31506-001-large 02urn-gvn-KBMI01-LBLMEERTENS31506-001-large 03

Een nieuw lied over een moord uit 1871.


EchtelijkDramaTeBreda01EchtelijkDramaTeBreda02

Echtelijk drama in Breda. Ik heb geprobeerd de tekst een beetje ‘schoner’ te maken. Hieronder het origineel uit de liederenbank.


EchtelijkDramaTeBreda03