Een spiraalvormig ballet met veel pasjes en zijstappen

DSC05940StedelijkMuseumBredaPieterLaurensMolTheDreamEstate1996ZinkplaatOpHoutLinnenKussensloopMetZwanendonsvulling

Mijn serie over de tentoonstelling van Pieter Laurens Mol vervolg ik met: The Dream Estate, 1996. Zinkplaat op hout, linnen kussensloop met zwanendonsvulling.

DSC05941StedelijkMuseumBredaPieterLaurensMolTheDreamEstate1996ZinkplaatOpHoutLinnenKussensloopMetZwanendonsvullingTXT


DSC05942StedelijkMuseumBredaPieterLaurensMolSOSPendulum1990GezwartStalenOnderdelenEnNatuurzijdeInGelaktHoutenKistje

Stedelijk Museum Breda, Pieter Laurens Mol, S.O.S. Pendulum, 1990. Gezwart stalen onderdelen en natuurzijde in gelakt houten kistje.

Een magische pendel om besluiten te nemen op
kruispunten in een mensenleven.
In dit DIY-instrument hangen peillood en noodsignaal
samen aan een zijden draadje.


DSC05944StedelijkMuseumBredaPieterLaurensMolHellegids1986ZwavelEbHoutskoolstofInCaseïneOpKatoenbladen

Pieter Laurens Mol, Hellegids, 1986. Zwavel en houtskoolstof in caseïne op katoenbladen.


DSC05946StedelijkMuseumBredaPieterLaurensMolBijlslagregenBozeBui1975HoutdrukOpPapier

Pieter Laurens Mol, Bijlslagregen (Boze Bui), 1975. Houtdruk op papier.


DSC05948StedelijkMuseumBredaPieterLaurensMolAskruisje1968AsVanVerbrandeKunstwerkenEnGetypteTekstOpPapier

Pieter Laurens Mol, Askruisje, 1968. As van verbrande kunstwerken en getypte tekst op papier.


DSC05950StedelijkMuseumBredaPieterLaurensMolMemorandum1986TeerEnKraaienverenOpHoutenPaneel

Pieter Laurens Mol, Memorandum, 1986. Teer en kraaienveren op houten paneel.

DSC05951StedelijkMuseumBredaPieterLaurensMolMemorandum1986TeerEnKraaienverenOpHoutenPaneelTXT


DSC05952StedelijkMuseumBredaPieterLaurensMolWeerberichtOngedateerdKatoenwattenbolletjesEnTinnenLepelOpGezwarteHoutenBasis

Dit voorwerp staat voor iets dat deze dagen veel stof doet opwaaien: Weerbericht, ongedateerd. Katoen wattenbolletjes en tinnen lepel op gezwarte houten basis.