Is het nou een Grooten of een Kleijene Toelast?

Als ik naar de grootgrutter ga dan loop ik vaak via
de Visserstraat in Breda. Een van dé uitgaansstraten van de stad.
In het trottoir liggen stenen met daarom de namen van de huizen die
vroeger op die plaats stonden.
Een aantal stenen kan ik niet meer lezen maar ik vond er
nog drie die wel te lezen zijn.
Het was geen diepgaand onderzoek van mij dus misschien zijn
er meer en betere voorbeelden te vinden.

IMG_8361BredaVisserstraat7HuijsVanBergaignienOudtijdsMechelen

Dit is meteen een bijzondere naam: 7 (waarschijnlijk het oude huisnummer ?) Huijs van Bergaignien Oudtijds Mechelen.


IMG_8362BredaVisserstraat3DenGrootenToelast

3 Den Grooten Toelast.


Op internet is er net veel informatie over de stenen en de huizen te
vinden. Slechts een artikel in BN/De Stem.
Daarin vind je onder andere de volgende teksten:

Den Iseren Leeu (huisnummer 12), Brandewijn Huijs (10), Achter den Gulden Bergh (4). Bij pand 31 staat de prachtige naam boven de deur: De Dry Mooren.
Den Kleijene Toelast heet thans café ‘t Pumpke, iets verderop huist in Coöperatie De Volkswil tegenwoordig Discotheek Bash.
En waar eens het Huis van Bergaignien Oudtijds Mechelen stond, is tegenwoordig bar Feestfabriek te vinden.

IMG_8363BredaVisserstraat1DenKleijeneToelastBouwjaar1870

1 Den Kleijene Toelast.