Nog een serie van de ‘Embassy’

Het eerste deel van de tentoonstelling ging de voorlopers van de
Rozenkruiser-beweging.
Daar horen ook een groep werken bij die bekend staan onder
een soort van schuilnaam: Geber, of Pseudo-Geber.

Geber of Pseudo-Geber is een soort van pseudoniem voor een schrijver
die een aantal werken in het latijn over alchemie heeft geschreven.
Tegenwoordig veronderstelt men dat de schrijver van die werken Jābir ibn Ḥayyān is.
Maar er zijn ook delen die geschreven zijn door Abū Bakr al-Rāzī.
Genoemde alchemisten leefden rond 800 – 925 na Christus.

Van die groep latijnse boeken is er ook een te zien op de
tentoonstelling De Rozenkruisers Revolutie.

DSC03892EFMGeberAlchimiaeLibriBernNürnberg1545LiberFornacum

Liber Fornacum, een werk over ovens.


Dan komen we bij het deel van de tentoonstelling waar versies te zien
zijn van het Rozenkruiser Manifest.

DSC03893EFMAllgemeineUndGeneralReformationDerGantzenWeitenWeltBenebenDerFamaFraternitatisKassel16141edruk

DSC03894EFMAllgemeineUndGeneralReformationDerGantzenWeitenWeltBenebenDerFamaFraternitatisKassel16141edruk

Vermomd als een reisverhaal wordt in het manifest bijvoorbeeld gekozen voor een wetenschapsbenadering waarbij het niet genoeg is oude bronnen te bestuderen. Je moet zelf onderzoek uitvoeren, Allgemeine und general Reformation der gantzen weiten Welt beneben der Fama Fraternitatis, Kassel, 1614, 1e druk.


DSC03895EFMChymischeHochzeitChristianiRosencreutzStraatsburg16161edruk

Nog een manifest: Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz, Straatsburg, 1616, 1e druk.


DSC03896EFMDanielMöglingSpeculumSophicumRhodeStauroticumHandschriftCa1650

Daniel Mögling, Speculum Sophicum Rhode Stauroticum, handschrift, circa 1650. Een afbeelding met heel war boodschappen.


DSC03898EFMDanielMöglingPoculumPansophiaeInGeheimeFigurenHandschrift1943AfbeeldingBekerVanDeAlwijsheid

‘De beker van alwijsheid’. Dat is nog al wat. De afbeelding staat in een handschrift uit 1943 (!) Het heet ‘Geheime figuren’ en is gebaseerd op Daniel Mögling, Poculum Pansophiae.