Krimp in het Latijn?

Dit heb ik vanmiddag gelezen, de tekst van de Homeruslezing.
Die lezing wordt gehouden in het kader van de
‘Week van de Klassieken’.
Deze keer door Marita Mathijsen.
Een goed verhaal over het verdwijnen van het Latijn
uit de academische wereld waarbij het tussen de regels ook
gaat over de toenemende rol van het Engels op universiteiten
en in onze maatschappij.
Vol leuke feiten en er zitten weer een paar aanknopingspunten in
om verder kennis van te nemen, bijvoorbeeld:
wie was en wat deed C. R. Hermans allemaal?

MaritaMathijsenKrimpInHetLatijn

Marita Mathijsen, Krimp in het latijn?.