Pluk kruipt op het dak van de Cadettenflat

IMG_0212PlukKruiptOpHetDakVanDeCadettenflat

Natuurlijk vrij naar Pluk van Petteflet (Annie M. G. Schmidt). Maar voor de Cadettenflat in Breda op het Kasteelplein verscheen vandaag deze grote kraan. Pluk doet dat naast het ruiterstandbeeld van Stadhouder Willem III