Tsundoku

‘Tsundoku’ is een Japans woord.
Ik spreek geen woord Japans maar vond vandaag op Twitter
een bericht waarin dit woord wordt toegelicht.
Het begrip wordt gebruikt om mensen aan te duiden die meer
boeken kopen dan ze kunnen lezen.
Mensen die boeken mooi vinden, er te pas en te onpas een of liever
meerdere kopen en ze dan op stapels leggen om ooit nog eens te lezen.
Ik ben schuldig.