Stiekem gemaakt

De FutureDome is gevestigd in de voormalige Koepelgevangenis is Breda.
Als ik de kans krijg foto’s te maken dan grijp ik die aan.
Gisteren was ik in de FutureDome dat niet alleen het koepelvormige
oude gevangenisgebouw omvat maar een groot aantal bijgebouwen heeft.
Sommige daarvan zijn modern. Er zijn ook sportvelden.

Eerder bekeek in de oude rechtbank.
De foto’s daarvan kun je hier zien.

Gisteren stond de deur open van gebouw O.

 photo WP_20170708_014FutureDomeGebouwMVoormaligeKoepelgevangenisInBreda.jpg

Dit is gebouw O. Het loopt parallel aan de Kloosterlaan. Je ziet de deeur open staan (rechts van het midden van de foto). Dus even naar binnen en dan gaat er een heel bijzondere wereld voor je open.


 photo WP_20170708_006.jpg

Dit is zowat het traditionele beeld dat we hebben van een gevangenis.


 photo WP_20170708_007.jpg


 photo WP_20170708_008.jpg


 photo WP_20170708_009.jpg

Er is niks luxe aan. Alles wat er moet zijn is er maar dat is het dan ook wel.


 photo WP_20170708_010WatTeDoenBijBrand.jpg

Wat te doen bij brand in vier talen.


 photo WP_20170708_011.jpg

Op de derde verdieping.


 photo WP_20170708_012.jpg


 photo WP_20170708_013EenCel.jpg

Zo ziet er dan een cel uit.