Waterpartij Kasteelplein

 photo WP_20161006_001DeModuleMetElectronicaEnWaterreservoirIsGeplaatst.jpg

Hier zie je dat er een betonnen module (met electronica ? en waterreservoir ?) onder het wegdek is geplaatst.


 photo WP_20161007_001MenGaatZichConcentrerenOpDeWaterpartij.jpg

De waterpartij gaat men opleveren in november. Dat is heel jammer want van november tot april (of zo) zal de waterpartij niet werken.


 photo WP_20161007_002DeDoorgangIsWeerVrij.jpg

Vanavond was de rijbaan van het Kasteelplein weer begaanbaar. Er ligt nog geen bestrating. Als dat maar goed gaat met sommige van de zware vrachtwagens die hier door de straat komen.