Gelezen Jezus & de vijfde evangelist door Fik Meijer

Centraal staan voor mij in het boek de drie teksten op
pagina 158 – 161.
Het Testimonium Flavianum van Flavius Josephus,
dezelfde tekst zonder de christelijke passages
en de tekst van Agapius (oorspronkelijk in het Arabisch).

 photo WP_20151208_001FikMeijerJezusEnDeVijfdeEvangelist.jpg

Fik Meijer: Jezus & de vijfde evangelist.


Door de Christelijke wereld is de tekst van Flavius Josephus mis/gebruikt
alsof hij de vijfde evangelist was.
Dat is de bewering van Fik Meijer in het uitstekende boek
over de historische bronnen over het leven van Jezus en hun verhouding
tot de canonieke geschriften over Christus.
Zoals we dat gewend zijn van Fik Meijer
(Paulus, een leven tussen Jeruzalem en Rome) een gedegen studie
maar toch vlot te lezen, ook voor niet-bijbelhistorici.
Op overtuigende wijze lees je hoe de tijd en de schrijvers,
hun persoonlijke situatie en de machtsverhoudingen
op een geloofwaardige manier teksten tot stand hebben kunnen brengen.
Meijer legt uit hoe hij tot zijn conclusies komt, waar hij twijfelt
en waarom en hoe anderen tegen de zaak aankijken.
Hij doet dat als een historicus, een hele goede historicus.
Ik heb van het boek genoten.
Ik moet weer wat anders gaan zoeken voor in de trein.