Ink cakes / Inktstaaf

Onlangs kocht ik een doosje met Chinese tekst
en in het doosje 10 inktstaafjes.
Inkt is een van de ‘4 schatten van de studeerkamer’.
Inkt werd vloeibaar verkocht maar ook in de vorm van
kleine, versierde, staven.

 photo DSC_7461TypeOfInkThatIsSpeciallyUsedForACertainTypeOfPainting.jpg

Ik heb mijn Chinese vriend gevraagd de tekst te vertalen. Hij schrijft: I don’t know how to translate directly word by word. It basically means a type of ink that is specially used for a certain type of painting or handwriting. This type of painting or handwriting, you cannot frame them or mount them and fix them on the wall. Look at the pictures below. In het Nederlands: Ik kan het niet woord voor woord vertalen. Het komt er op- neer dat het een type inkt betreft die gebruikt wordt voor een bepaald type schilderij of handschrift. Namelijk een vorm die je niet kunt inlijsten of ergens op plakken. Dan toont hij me een paar foto’s van wat hij bedoelt. Het geeft dan voorbeelden van schilderingen of handschriften die op een rol worden bewaard. Dan vervolgt hij: This type of mounting is called “手捲”, which is the first two characters in your picture. You can roll them, and when you watch it or read it, you need to roll them out, such as the picture below.


 photo DSC_7462TextOpDeDoos.jpg


Ik vrooeg hem ook naar de functie van de Ink Cakes.

Ink is one of the “Four Treasures of the Study” in China, so some ink cakes are made to be like for art collection. I think that is why there are many different shapes of ink cakes in the box. (I think that is a bit like chocolate. There are many beautiful chocolate that you don’t eat). Check the link below.
https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Treasures_of_the_Study

De ink cakes zijn dus een soort van kunstcollectie.
Mooie vormen en spreuken die niet bedoeld zijn om
te gebruiken als inkt maar als sierraad van de studeerkamer.

 photo DSC_7464SluitingDicht.jpg

De sluiting van de doos in gesloten toestand. Leuk hoe een stukje bot gebruikt wordt als sluiting. Deze doos is niet oud, dus ik verwacht dat dit plastic is.

 photo DSC_7465SluitingMetStukjeImitatieBot.jpg

Geopend.


 photo DSC_7466De10InkCakes.jpg

Dit zijn de 10 inktstaven in de doos.


Vervolgens heb ik hem gevraagd van een van de ink cakes
de tekst te vertalen.

 photo DSC_7467DetailVoorkant.jpg

This Chinese above I cannot read. It is written in an ancient way. Het Chinees kent natuurlijk heel veel karakters en maakte ook een ontwikkeling door. De tekst op de voorkant is een oude vorm van het Chinees. Mijn vriend kan die niet lezen/vertalen.


 photo DSC_7468DetailAPersonCalledWangSu.jpg

Met de achterkant heb ik meer geluk. Mijn vriend schrijft: We should read this top down and from left to right.
A person called Wang Su is studying “I Ching”. He met a girl (I guess that is the girl from your picture above) from Yue (an area in China, currently Zhejiang province) at night. The girl said she is an immortal. She gave an ink cake, and then Wang Su could write better and better articles. The last gold column says, “Hu Zhengwen (a person’s name) wrote it (the text on the right side)”

De tekst moet van boven naar onderen en van links naar rechts gelezen worden.
Een persoon met de naam Wang Su bestudeert ‘Het Boek der Veranderingen’
Hij ontmoette ’s avonds een vrouw (waarschijnlijk die is afgebeeld op
de voorkant van de ink cake) afkomstig uit Yue (een gebied in China).
De vrouw zegt dat ze een onsterfelijke is.
Ze geeft Wang Su een inktstaaf waardoor hij beter kan schrijven (technisch)
en betere stukken schrijft (inhoudelijk).
De tekst in goud luidt: Hu Zhengwen schreef dit.

Wikipedia:

Het Boek der Veranderingen (ook Yijing of I Tjing) is een klassieke tekst uit het oude China. Het werk wordt gerekend tot de Vijf Klassieken en is daardoor ook een van de Dertien Klassieken. Tot op heden wordt het boek gebruikt als orakel- of als wijsheidsboek.

Binnenkort volgt de vertaling van de negen andere staven.