Kunst terug naar Italie

Het Italiaans Ministerie van Cultuur
en het J. Paul Getty museum
bereiken overeenkomst

1 Augustus 2007

Het Italiaans Ministerie van Cultuur en het J. Paul Getty museum
hebben het volgende gezamenlijke bericht uit doen gaan:

De Italiaanse minister van Cultuur Francesco Rutelli,
en de directeur van het J. Paul Getty Museum, Dr. Michael Brand,
kondigen vandaag aan dat zij een overeenkomst hebben bereikt
over de claim van het ministerie op objecten
in de collectie klassieke antiquiteiten van het Getty Museum.

De belangrijkste afspraken van de overeenkomst zijn onder ander:

“Het Getty museum zal 40 objecten overdragen aan Italie,
inclusief het beeld “Cult Statue of a Goddess”.
Afgevaardigden van Italie en het Museum zullen een tijdspad ontwikkelen
voor de overdracht van de objecten over de komende maanden
met als uitzondering de overdracht van het beeld “Cult Statue of a Goddess”,
dit beeld zal tot 2010 te bezichtigen blijven in de Getty Villa;

“De partijen komen overeen verdere discussies
over het beeld `Statue of a Victorious Youth` op te schorten
totdat de uitkomt van juridische procedures in Pesaro (Italie) bekend zijn;

“Italie en het Getty museum komen een brede culturele samenwerking overeen
die het uitlenen van belangrijke kunstvoorwerpen,
gezamenlijke tentoonstellingen en conserveringsprojecten zullen omvatten.

Beide partijen zeggen blij te zijn met deze overeenkomst
omdat men na lange en complexe discussies een overeenstemming heeft bereikt
waardoor men nu kan beginnen te werken
aan een hernieuwde relatie gebaseerd op samenwerking.

Vertaling van Argusvlinder.

In totaal gaat het om 40 objecten die zullen worden overgedragen
aan de Italiaanse staat.

Een beetje cynisch is het bijschrift bij het beeld ‘Statue of a Victorious Youth’
in het J. Paul Getty museum:

Een naakte jongeling staat met zijn gewicht op zijn rechter been,
zichzelf kronend met een krans, waarschijnlijk van olijftaken.
De olijfkrans was de prijs voor een winnaar
van de klassieke Olympische Spelen
en identificeert deze jongeling als een succesvol atleet.
De ogen van het beeld waren origineel ingelegd met gekleurde steen of glaspasta
en de tepels waren ingelegd me koper
om zo een natuurlijk kleurcontrast te creeren.
Het beeld is gevonden in de zee voor de kust van Italie.
Dit beeld is een van de weinige levensgrote Griekse beelden die nog bestaan.
Vandaar dat het veel informatie geeft over de antieke techniek
van het bronsgrieten.
De oorsprong van het beeld is onbekend
maar het kan uit Olympia of uit de stad van de jongeling afkomstig zijn.
Waarschijnlijk hebben Romeinen het meegenomen van de originele locatie
in de eerste eeuw voor of na Christus.
In die tijd was het verzamelen van Griekse kunst door Romeinen
op zijn hoogtepunt.
Een Romeins schip vervoerde het beeld naar Italie terwijl het zonk voor de kust.
Op deze manier lag het beeld voor eeuwen op de zeebodem
en werd het geconserveerd.

Vertaling van Argusvlinder.

De pot verwijt de ketel, zou ik zo zeggen.
Bijzonder is ook dat het beeld niet voorzichtig van zijn sokkel is gehaald.
Het is bij zijn enkels afgebroken.
De Italianen zin er dus ook niet eerlijk aangekomen.

Het beeld wordt door sommige toegewezen aan de beeldhouwer Lysippos.

Het beeld is gevonden in 1964 voor de kust van Fano in de Adriatrische zee.
Het beeld werd in 1977 gekocht door het J. Paul Getty museum.