De schatkamer die Huis Bergh is

Kasteel Huis Bergh is een grote schatkamer.
Ik ging er deze week naar toe voor de tentoonstelling
‘Kracht van kronieken’. Een tentoonstelling over boeken.
Maar ik werd overvallen door de veelheid van kunstvoorwerpen
met heel uiteenlopende kwaliteit.
Grote verrassingen.

Kasteel Huis Bergh is lang geleden gekocht door
een Twentse industrieel (Wikipedia):

Van Heek is een Nederlandse textielfamilie, die samen met de familie Ten Cate (wier textielfabriek werd opgericht in 1762) gezien kan worden als de grondleggers van de Enschedese textielindustrie.
Leden waren betrokken bij de oprichting van het Rijksmuseum Twenthe, en de Stichting Huis Bergh.
Het kasteel Huis Bergh en alle bijbehorende bezittingen kwamen in 1912 in eigendom van Jan Herman van Heek.

Per toeval zag ik een schilderij met een fantastisch kapsel.
Het is geschilderd door een van de vrouwen in de familie van Heek:

DSC03276KasteelHuisBerghEAJordaanMariaTheresiaVanOostenrijkKopienaarVelasquesEngelbertaAuguste(Bertha)Jordaan-van HeekCa1910-1930

E. A. Jordaan-van Heek, Maria Theresia van Oostenrijk, (Engelberta Auguste (Bertha) Jordaan-van Heek), circa 1910 – 1930.


DSC03311KasteelHuisBerghSchoolVanRiminiGekruisigdeJezusMetMariaEnJohannes1eHelft14deEeuw

Maar de Italiaanse en Duitse schilderijen wekten de meeste aandacht. School van Rimini, Gekruisigde Jezus met Maria en Johannes. 1e helft 14de eeuw.


DSC03313KasteelHuisBerghDomenicoDiMichelinoMariaMetKindjeJezusFlorenceCa1450

Domenico di Michelino, Maria met kindje Jezus, Florence, circa 1450.


DSC03315KasteelHuisBerghTaddeoDiBartoloDeVerschijningVanFranciscusInArlesSiena1403

Taddeo di Bartolo, De verschijning van Franciscus in Arles, Siena, 1403.


DSC03321HuisBergh

Kasteel Huis Bergh, ontvangstzaal. Een van de hobby’s van de familie Van Heek wordt meteen duidelijk.


DSC03322HuisBergh

Naast de schilderijen zijn er nog andere collecties. Er staan prachtige houten kasten en kisten. Er is een hele verzameling ivoor. Er is van alles te zien.


DSC03335HuisBergh

Nog is 1941 is het kasteel voor een groot deel verwoest door een brand. Dit zijn de originele delen van de grote deuropening in het kasteel.


DSC03336HuisBergh


DSC03337KasteelHuisBerghAnoniemeSchilderBrusselPortretVaneenKarmelietFragmentVaneenDrieluik1515-1525

Anonieme schilder uit de regio Brussel, Portret van een karmeliet, fragment van een drieluik. 1515 – 1525.


DSC03339HuisBergh

Houten trap in de ontvangstzaal.


DSC03340HuisBergh


DSC03341HuisBergh


DSC03344HuisBergh


DSC03350KasteelHuisBerghHoutenKistjeMetIvoorBekleedMinnekistjeZuidelijkenederlanden2eHelft15eEeuw

Minnekistje, houten kistje met ivoor bekleed, Zuidelijke Nederlanden, 2e helft 15e eeuw.


DSC03351KasteelHuisBerghHoutenKistjeMetIvoorBekleedMinnekistjeZuidelijkenederlanden2eHelft15eEeuw

Zelfde kistje, bovenaanzicht.


DSC03353KasteelHuisBerghOnbekendeZuidDuitseSchilderDeGeselingVanJezusCA1500

Onbekende Zuid Duitse schilder, De geseling van Jezus, circa 1500.


VoyagesOfDiscoveryInTheCollectionsOfHuisBerghAnnekeDeVriesRed

Er zijn nog een paar hoogtepunten te bewonderen in Huis Bergh en in dit boek kun je veel interessants teruglezen over de manier waarop de stukken in de collectie kwamen en hoe men tot de vaststelling van maker en het onderwerp kwam. Er is een Nederlandse versie van dit boek beschikbaar. Voyages of discovery in the collections of Huis Bergh, onder redactie van Anneke de Vries.