Keuvelboekjes

WP_20180720_10_50_47_ProKeuvelboekjes

Als ik L vraag waar ze het de vorige avond over gehad heeft zegt ze dat ze gekeuveld hebben. Met elkaar praten zonder heel zwaarwichtige dingen te bespreken. Daarom heb ik twee keuvelboekjes gemaakt. Per pagina een lijstje met 6 onderwerpen waarover je kunt keuvelen. Daarnaast een paar lege pagina’s zodat nieuwe keuvelonderwerpen kunnen worden toegevoegd.


Volgend het Woordenboek der Nederlandsche taal staat het voor:

Oorspronkelijk en eigenlijk (evenals babbelen): de kaken laten gaan; de kaken bewegen.
1. Praten, babbelen, snappen, in ’t algemeen.
2. Op genoeglijke, gezellige, gemoedelijke, vertrouwelijke wijze met iemand —, in een gezelschap —, met elkander —, samen praten, kouten, babbelen; met elkander —, samen ”over koetjes en kalfjes praten”.
3. Iets babbelend zeggen.

Op de Etymologiebank lees je er het volgende over (beetje leesbaarder gemaakt):

Keuvelen als in ‘babbelen’
Aangetroffen vanaf de achttiende eeuw, bijvoorbeeld bij Van Hoven (De Gewaande Krygsman, 1715): Polyxena, die most daer sneuvlen / en Priam die noch wat wou keuvlen. Keuvelen is door ronding van ee tot eu ontstaan uit het slechts enkele malen aangetroffen woord kevelen ‘langdurig kauwen, de kaken langdurig bewegen’ (1710, in het woordenboek van Halma, waarin als synoniem babbelen wordt gegeven). De ronding tot eu naast de lipklank v is vergelijkbaar met Hollands beuzem voor bezem, algemeen zeuven voor zeven, en dergelijke. Dialectvormen die verwant zijn aan kevel maar teruggaan op een andere Oudnederlandse vorm zijn Westvlaams en Zeeuws: kibbel ‘kaak, viswang’ en Westvlaams: kavel ‘tandeloze kaak; kieuw van een vis’.

 

Kevelen is een afleiding van het Middelnederlandse kevel ‘tandeloos’ (1321; in de Vlaamse en Hollandse bijnaam Kevelaert al in 1276), Vroegnieuwnl. kevel ‘kaakbeen, de kaak zonder de tanden’. Het langdurig kauwen met tandeloze kaken (mummelen), eigen aan kleine kinderen en oude mensen, is hier overdrachtelijk gebruikt voor ‘langdurig doelloos kletsen, babbelen’.

WP_20180720_10_50_57_ProKeuvelboekjes

Iedere pagina heeft lijnen met andere kleuren, behalve de lege pagina’s. Alle pagina’s hebben een Keuvel-kader. Soms met een opsommingsteken (sterren, blokjes of cirkels)..


WebKeuvelaleisCircle

Dit is een voorbeeld van een keuvelkader. Keuvelaer is een woordgrapje op Kevelaer, de bedevaartsplaats waarvan ik het logo voor op de kaft leende. Keuvelalais is een privé-grapje.