Gezien: A Quiet Passion

 photo CynthiaNixonAndJodhiMayInAQuietPassion.jpg

Cynthia Nixon and Jodhi May in A Quiet Passion.


Of dit een goede film over het leven van de Amerikaanse dichteres
Emily Dickinson, weet ik niet.
Ik ken haar levensgeschiedenis en werk eigenlijk niet.
Maar dat neemt niet weg dat de film indrukwekkend is.
Prachtig gemaakt en superrol van Cynthia Nixon.
Geen Engels kostuumdrama maar een prachtig tijdsbeeld
van Amerika rond de burgeroorlog.

Wikipedia:

Emily Elizabeth Dickinson (10 december 1830 – 15 mei 1886) was een Amerikaanse dichteres wier werk tezamen met dat van Walt Whitman een nieuw tijdperk in de Amerikaanse poëzie inluidde: het modernisme.

 

Dickinson werd geboren in een welgestelde familie in het Amerikaanse Amherst, Massachusetts. Dickinson bleef ongehuwd en zou het grootste gedeelte van haar leven binnen de muren van het familiehuis doorbrengen. Jarenlang is aangenomen dat deze keuze voortvloeide uit agorafobie, maar uit recent onderzoek van haar correspondentie blijkt dat dit kluizenaarschap à la Thoreau uit vrije wil was gekozen, zodat ze dichter bij haar eigen kern kon komen. Dit spreekt uit haar gedichten, die kleine, in onderwerpskeuze haast haiku-achtige observaties van het dagelijks leven zijn, alsmede korte observaties van haar eigen bewustzijn, geschreven in een stream of consciousness-achtige wijze.