Manicule / Manicula

Iedere dag leer je weer wat nieuws.
Afgelopen weekend kwam ik via een Twitter-bericht op een
webpagina (van Erik Kwakkel), via welke ik op een Poolse
website kwam waar ik niets kan lezen,
behalve de term ‘Manicule’ of ‘Manicula’.

Die term staat dan ook nog bij een foto zodat ik er iets van begrijp.
Manicula staat voor zoiets als ‘klein handje’.
In oude boeken kwam het voor dat de schrijver of de eigenaar
van het boek, in de marge aantekeningen maakte.
Soms om een belangrijke passage te benadrukken.
Dat kon bijvoorbeeld met een kleine tekening van een handje.
Hieronder een favoriet, geselecteerd uit een kleine 10 voorbeelden.

 photo ManiculaBibliothekaElblaska.jpg

Manicula, voorbeeld uit een boek in de Bibliotheka Elblaska.