Kruiswoordpuzzel

Dalmeijer’s Volksuniversiteit

Photobucket

Deze keer haakt men in (het is 1925)
op de alsmaar populairder wordende sport van de kruiswoordraadsels.
Deze keer door het raadsel op de voorpagina te plaatsen.
Het gaat hier om Dalmeijer’s Volksuniversiteit uit 1925, nummer 7
voor de week van 16 – 22 februari. Heel bijzonder is de spellingwijze van het woord puzzel.
Dalmeijer schrijft: ‘puzzle’.
Het zou me niet verbazen als die woord uit het Engels komt.

Maar voor alle duidelijkheid hier nog eens de puzzel:

Photobucket

en de opdrachten:

Horizontaal

1 Voegwoord
3 Naam eener vreemde vorstin
5 Wild dier
6 Voorzetsel
7 Voegwoord
9 Baarddracht
11 Vrouwennaam
12 Vorstin uit de Vaderlandsche Geschiedenis
13 Bekend Engelsch schrijver
15 Drank
17 Wat helden wacht
21 Weet het ook in het Engelsch te zeggen
23 Hoort bij muziek thuis
25 Meisjesnaam
26 Gebiedende wijs van een werkwoord
28 Deel van een schip
29 Persoonlijk voornaamwoord
31 Afgekorte jongensnaam
32 Deel van een wagen
33 Wat Duitschland vroeger bezat
36 Deel van het lichaam
37 Wees het niet
39 Komt van eikeboomen
40 Wees het nooit
42 Zie hem te bereiken
44 Bijwoord
45 Is niet van deze aarde
46 Hoort bij een rivierkant

Verticaal

1 Deel van een wagen
2 Deel van het gelaat
4 Fransch lidwoord
7 Plaatsnaam
8 Vrouwennaam
10 Vaartuig
12 Voegwoord
14 Naam uit den Bijbel
15 Houdt verband met fabelen
16 Duidt iets grootsch aan
18 Tweehoevig dier
19 Aanhef van een studentenlied
20 Zij, die verdwijnen
22 Verwante
24 Tweehoevig dier
25 Wat dames geven
27 Voorzetsel
30 Vrouwennaam
31 Men ziet ze niet veel meer
34 Turksche grootheid
35 Zoek het in uw werk
36 Wat oud is
38 Hoort bij een schip
39 Riviernaam
40 Persoonlijk voornaamwoord
41 Voorzetsel
43 Verwant

De uitkomsten heb ik ook maar die volgen later, in het nieuwe jaar.