Hoorn

Eerder dit jaar zijn we een weekend naar Hoorn geweest.
We hadden geluk met het mooie weer.
Natuurlijk volgt er een verslag op de Argusvlinder
van de dingen die we gezien en meegemaakt hebben.
Vandaag de eerste dag, vrijdag 2 juli.
Voor de voetballiefhebbers: de dag van Nederland – Brazilie
op het WK in Zuid-Afrika (2 – 1).

Gevelstenen van een van de Bossuhuizen in Hoorn.


Tekst op de middelste gevelsteen

O! loffelijke daed O! schoone gulde tijden!
Wie dat er aan gedenkt, die moet hem nog verblijden.
Het land dat schut, en beeft, den vijand die komt aen:
hij wil met Amalek, gantsch Israel verslaen.
Hij koomt met groote magt, maar Godt heeft ons gegeven
ook Arons ende hurs, wiens namen zijn geschreven.De tekst die hierboven getoond wordt is afkomstig
van een van de Bossuhuizen. Hun naam is genoemd
naar de Spaanse admiraal Bossu die in
een zeeslag met de Nederlanders verwikkeld raakte voor Hoorn.

Het volk van Amalek, de Amalekieten, worden in de bijbel
opgevoerd als een voorbeeld van een slecht volk.
Ze zijn een het archetype voor alles wat slecht is (Wikipedia).
Op het web vond ik een uitleg.
Nederland (zoals we dat vandaag de dag noemen)
vereenzelvigt zichzelf met Israel, een volk dat tegen de verdrukking in
er in slaagde groot te worden.
De verdrukking voor de (protestante) Hollanders zijn dan niet de Amalekieten
die het Joodse volk tijdens hun uittocht uit Egypte, hun tocht door de woestijn,
in de rug aanvielen, maar de (katholieke) Spanjaarden.

Van de web site van het Westfries Genootschap:
(http://www.westfriesgenootschap.nl/)

De enige echte oorlogshandeling, die zich tijdens de 80-jarige oorlog in of bij West-Friesland heeft afgespeeld, was de slag op de Zuiderzee in 1573. De Spaanse admiraal Bossu werd daar totaal verslagen door een Westfriese vloot onder leiding van de burgemeester van Monnickendam, Cornelis Dircksz. De geuzenschepen opereerden o.a. vanuit Hoorn en Enkhuizen. Ook werd er een tijdlang in de buurt van Pampus gevochten, terwijl een groot aantal geuzen vanuit de Waddenzee opereerde. Bossu moest zich overgeven en werd met ruim 200 soldaten gevangen genomen en naar Hoorn gebracht. De nederlaag van Bossu was xc3xa9xc3xa9n van de redenen voor de gehate Spaanse landvoogd Alva om ontslag te nemen. De gevelstenen in deze huizen herinneren ons nog aan de slag op de Zuiderzee.
De volledige gevel.

Gevel van een tweede Bossuhuis

tot eer van haer geslagt tot lof van dese daad
die klampen hem aen boort die weten noch wel raedt.
hier is een hoorns hop, daer gaet xe2x80x99t op een veghten
daer siet men xe2x80x99t eene schip wast aen xe2x80x99t ander heghten
daer siet men reghte liefde daer doet men onderstant
daer veght men sonder gelt voor xe2x80x99t lieve vaderland
Als een krantenartikel, een stripverhaal, een fotoraportage.


Een van de havens van Hoorn: de Binnenhaven.


De Scheepsjongens van Bontekoe.


De Scheepsjongens van Bontekoe.


De Buitenhaven.


De hoofdtoren.


Met stadswapen en een eerste restauratieplaquette.


De eenhoorn van Hoorn.


Een deel van de gevels van het Westfries museum: het Statencollege van 1632.


Nederland – Brazilie: druk in de kroegen, gespannen op het terras, stil op straat.


Een gevelsteen bij ondergaande zon.


Wat voor beroep zou dat zijn geweest…..