Zwanen in Westerpark

Let bij de volgende foto’s ook eens naar de rimples in het water.

Plots zagen we de jonge zwaan en een van zijn ouders vlak bij de brug.


Hij is al heel snel.
De eieren nog toegedekt door het inmiddels stinkende, want rottende hooi. Lekker warm.