Kunstvaria


Abraham Ortelius, Typus orbis terrarum, Antwerpen, 1570.In het Nederlands heet de man Abraham Ortels of Abraham Hortels.Een geograaf geboren in Antwerpen.


Aelbert Cuyp, The passage boat, 1650.De pont of de passagiersboot. Nederlandser kan bijna niet.


Fra Juan Sanchez Cotan, Stilleben milt Wildvogeln, Gemuse und Fruchte, 1602.Minder geslaagd voorbeeld van een stilleven.Ik vind de compositie wat warrig.


Giulio Clovio, Illuminated: The Crucifixion of Christ, Moses and the brazen serpent, Farnese hours, Italy, Rome, 1546.Giulio Clovio is de miniaturist de de illustraties maaktevoor dit getijdenboek van de familie Farnese.Hier twee bladen met twee voorstellingen:- de kruisiging van Christus;- Mozes en de koperen slang.


Joseph Holmes West, Forty-Third Street – Yellow Cabs, 2009.Soms is een foto geslaagd alleen al vanwege het perspectief.De speciale kijk op het onderwerp.Hier is dat zeker het geval.


Michael Arad, 9/11 Memorial waterfalls, 2010.Er worden nogal wat herinneringskunstwerken geplaatstop de plaats waar voor 11 september de Twin Towers stonden in New York.Dit vind ik erg geslaagd.De maker zegt er over:

“One of the things I wanted the water and the design to do is to mark this continuous sense of absence,” Arad said. “These voids, even though water falls into them … they never fill up, they always remain empty,…”

Ik wilde dat het water en het ontwerp het continue gevoelvan afwezigheid markeerden.De dieptes worden nooit gevuld, ondanks dat er het water in valt.Het wordt nooit opgevuld, het blijft altijd leeg.


Pablo Picasso, Mandolin and Guitar, Juan-les-Pins, 1924.


Pablo Picasso, The actor, 1904 xe2x80x93 1905.Picasso was in het nieuws deze week omdateen schilderij van hem werd beschadigd.Het gaat om dit schilderij: de acteur.Een vrouw die een cursus deed in het museumverloor haar evenwicht en beschadigde dit werk.


Ron Mueck, Mask II, 2001 xe2x80x93 2002.Was denk ik al eerder op de Argusvlinder te zienmaar het blijft fascinerend.


Sassetta, A miracle of the sacrament, circa 1423 -1425.Gemaakt in Siena.Zijn volledige naam is Stefano di Giovanni Sasseta.


Simon Marmion, Adoration of the Magi, Book of hours, Northern France – Belgium, circa 1480.Een blad uit een getijdenboek.Hier is de maker van de afbeelding Simon Marmion.De afbeelding is de ‘Aanbidding door de wijzen’.


Terracotta horse, Shaanxi, China.


Vasily Kandinsky, Komposition 8, juli 1923.


Yvonne Jacquette, Chrysler building flanked by high-rise buildings III, 2009.