Kerstmis 2009

Omslag misboekje Werkgroep voor Litergie Heeswijk, ‘De Maagd en het Kind’ (Madonna Duran), Rogier Van der Weyden, Museo Nacional del Prado, Madrid, circa 1440.

In de omgeving bevonden zich herders
die in het open veld, gedurende de nacht hun kudde bewaakten.
Plotseling stond een engel des Heren voor hen
en zij werden omstraald door de glorie des Heren
zodat zij door grote vrees werden bevangen.
Maar de engel sprak tot hen: ‘Vreest niet, want zie,
ik verkondig u een vreugdevolle boodschap
die bestemd is voor heel het volk.
Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer,
in de stad van David.
En dit zal voor u een teken zijn:
gij zult het pasgeboren kind vinden
in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.’