20 december 2009: een dag vol sneeuwgemak en -ongemak

Over het afgeven van een weeralarm op het moment
dat mensen al lang niet meer buiten kunnen….Sneeuwduintjes op ons parkeerdek.

Mocht je denken ergens op de foto’s de Argusvlinder (mij) te herkennen
dan moet ik je teleur stellen.
De Argusvlinder is niet buiten geweest voor deze foto’s.

Morgenochtend wordt zeker interessant.