Terheijden

Het mooie aan Terheijden bij Breda is dat je er nog de restanten
van een schans kunt zien.
Een schans (je ergens achter verschansen) is een onderdeel
van de vestingwerken rond een stad.
Breda had beroemde vestingwerken.
De schans van Terheijden was er een onderdeel van.
Je kunt ze nog zien in de buurt van de molen.

Moderne kunst in het landschap.Molen de Arend, daar haal ik mijn meel.