India en moderniteit

Volkskrant, 2006/09/23.
Uit een interview met Pankaj Mishra.
Een schrijver.
Mij totaal onbekend.
Maar het is een interessant stuk.Feit is dat vergelijkbare processen van secularisatie in West Europa
en Noord Amerika, niet zijn verlopen zoals hier geschetst wordt.