Lissabon 2006 (4)

Vasco da Gama

Het praalgraf van Vasco da Gama

In Cochin (India) was het niet meer dan een tegel in de vloer,
met een klein hekje erom heen.
Hier is het duidelijk anders.
In deze kerk liggen naast Vasco da Gama,
nog een Portugese dichter: Camoes en een hele verzameling
koningen, koninginnen enz.