Het blijft een jeugddroom

George Catlin 1796-1872.

Deze Amerikaan was advocaat en had zich zelf getraind in schilderen.
Hij was met name gexc3xafnteresseerd in Indianen
(‘Native Americans’ zoals je dat politiek correct dient te noemen).
In 1830 ontmoette hij Generaal William Clark.
Clark was in 1804 samen met Meriwether Lewis
de leider van een beroemde expeditie.
Clark werd zijn mentor en tussen 1830 en 1836
maakte Catlin 5 tochten waarbij zo’n 50 stammen werden bezocht.
In 1838 had hij zo’n 500 schilderijen en voorwerpen verzameld.
Er worden vragen gezet bij een aantal van zijn beschrijvingen
(te sensationeel) en bij de schilderijen (accuraat ?).

De schilderijen hebben een naive stijl maar ik vind ze prachtig.
De eerlijkheid gebied te zeggen dat de man ook geen wetenschapper was
die in een laboratorium aan het werk was.
Niet iedereen zal ook even blij zijn geweest
met zijn steeds kritischer houding ten opzichte van de overheid
met betrekking tot het Indianenbeleid.

Zoals in die tijd gebruikelijk was ging Catlin met zijn verzameling op tournee.
Deed ook Europa aan.
Het werd echter steeds meer een kermis
en de financiele situatie van Catlin werd er niet beter op.
Hij werd gedwongen zijn verzameling te verkopen in 1852.
In 1879 kon het Smithsonion Institute de verzameling kopen.