Taula i talaiot de Talati de dalt

TalitaDeDaltKaartjesTaulaITalaiotDeTalatiDeDaltMaoMenorca

De namen van de pre-historische vondsplaatsen alleen al zijn moeilijk. De vondstplaatsen ook. Ik vond ze toch erg interessant. Maar je bent op een eiland waar men landerijen markeren met muren van gestapelde natuurlijke stenen. De pre-historische vondsten bestaan daar voor een deel ook uit. Ziehier een uitdaging. Gelukkig zijn er ook de grote stenen die erg tot de verbeelding spreken. Een vondstplaats kan uit meerdere restanten van ‘gebouwen’ bestaan. Er zijn ‘burchten’, ‘waterbronnen’, ‘gemeenschappelijke huizen’ als dan niet overdekt met stenen daken. En muren, veel verdedigingsmuren.


DSC_2645TalatiDeDalt

Soms staan er ook meer ‘moderne’ constructies in de buurt. Hier bijvoorbeeld een waterplaats.


DSC_2646TalatiDeDaltMetRestantenUitLatereTijden

Die nog heel lang gebruikt is voor het vee.


DSC_2647TalatiDeDalt

Soms is er sprake van een kunstmatige grot. Deels grot, deels opgebouwd.


DSC_2648TalatiDeDalt


TalitaDeDaltFolderI

We kregen er de volgende folder.


TalitaDeDaltFolderIIPag01


TalitaDeDaltFolderIIPag02


TalitaDeDaltFolderIIPag03


DSC_2650TalatiDeDalt

Een tweede grot. Je moet hier vertrouwen op de archeologen.


DSC_2651TalatiDeDaltVoorEenLeekIsIedereSteenIneensEenArcheologischeVondst

Restant van een gemeenschappelijke woonruimte. Op de muren werd een ‘plafond’ van natuurlijk materiaal aangebracht (Takken en bladeren).


DSC_2653TalatiDeDalt


DSC_2654TalatiDeDalt

Die grote stenen maakten onderdeel uit van de godsdienst.


DSC_2655TalatiDeDalt


DSC_2656TalatiDeDalt


DSC_2659TalatiDeDaltMaarDeNatuurVerrastookSteeds

De natuur op Menormca is vaak heel ruig maar mooi.


DSC_2660TalatiDeDalt


DSC_2661TalatiDeDalt


DSC_2662TalatiDeDaltEenBurcht

Een burcht. Een combinatie van uitzichttoren en verdediging.


DSC_2663TalatiDeDaltOverdakteGebouwen

Hier zie je een informatiebord over de eerste overdekte ruimtes, a hypostyle room. Dat is een ruimte waarvan het dak ondersteund wordt door kolommen.


DSC_2664TalatiDeDalt

Dit zijn de ingangen naar dergelijke ruimtes.


DSC_2665TalatiDeDalt

Binnen ziet het er dan als volgt uit.


DSC_2666TalatiDeDalt

De ruimtes die zo ondersteund worden zijn natuurlijk nog beperkt.


DSC_2667TalatiDeDalt


DSC_2669TalatiDeDalt

Bij een burcht werd gebruik gemaakt de van natuurlijke vormen in het terrein.


DSC_2670TalatiDeDalt


DSC_2671TalatiDeDalt


DSC_2673TalatiDeDalt

Zo kun je natuurlijk ook een stenen dak maken.